จับมือไว้ไปด้วยกัน Banner v 2
2
8
เรียดีมีสุข (3)
19
คำคม (7)
26
27
28
32
33
34
35
36
Banner หน้าเว็บ (6)
2
0001
previous arrow
next arrow
จับมือไว้ไปด้วยกัน Banner v 2
2
8
เรียดีมีสุข (3)
19
คำคม (7)
26
27
28
32
33
34
35
36
Banner หน้าเว็บ (6)
2
0001
previous arrow
next arrow


ภาพกิจกรรมสำนักงานเขตฯ

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2567

ดูข่าวสารทั้งหมด

สารสนเทศเผยแพร่

ดูสำเนารายงานทั้งหมด

ดูประกาศทั้งหมด

     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน                 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ดูสารทั้งหมด

สารสนเทศโรงเรียน

20.6.67 บุหรี่
โรงเรียนสภาราชินี 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 มอบหมายให้ นายธีรวิทย์ สีสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิด โครงการ โรงเรียนปลอดบุหรี่ กิจกรรมการขยายผล โรงเรียนปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 3 โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 และ 1/4 จำนวน 71 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงพิษ ภัย บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า กฎหมาย และตัวช่วยเลิก ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 08.30-16.00 โดยมีครูอรยาพร ศรีวงษา ครูอรอุมา ราชเดิม ครูอรอนงค์ เหลียวพัฒนพงศ์ นักเรียนแกนนำ โรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร ในการดูแลนักเรียนในการอบรมครั้งนี้
20.6.67 พอเพียง
โรงเรียนสภาราชินี 2 มุวันที่ 20 มิถุนายน 2567 นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 พร้อมด้วย นายอานนท์ คงเฝือ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 คณะครูแกนนำและนักเรียน เข้าร่วม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง
19.6.67 เป.ครู
โรงเรียนสภาราชินี 2 มุมุจลินท์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2567 ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง (ทีมคณะครู) ชนะเลิศ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1 สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 2 สีเหลือง ที่ 4 สีชมพู
19.6.67 เป ม.ต่น
โรงเรียนสภาราชินี 2 มุจลินท์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2567 ผลการแข่งขันกีฬาเปตองชาย (ม.ต้น) ชนะเลิศ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1 สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 2 สีฟ้า ที่ 4 สีชมพู ผลการแข่งขันกีฬาเปตองหญิง (ม.ต้น) ชนะเลิศ สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1 สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2 สีชมพู ที่ 4 สีฟ้า
19.6.67 พอเพียง
โรงเรียนสภาราชินี 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายอานนท์ คงเฝือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียงให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
18.6.67 จิตอาสา
โรงเรียนสภาราชินี 2 วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค ๔) รุ่นที่ ๔/ ๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี ๒ มอบหมายให้ นางสาวกวิตา เพ็งพาจร รหัส 4-3ข030 จิตอาสา ๙๐๔ สังกัดโรงเรียนสภาราชินี ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรประจำสถานีฝึก แปลง ๑ และ ๓ ณ ฟาร์มตัวอย่างปาฆาบือซา ตำบลกะลุวอ จังหวัดนราธิวาส ในการฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน“ (ภาค๔) รุ่นที่ ๔/๒๕๖๗
18.6.67 ITA
โรงเรียนสภาราชินี 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกิจกรรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
219-อบจ กระบี่ ดูงาน-11
วันที่ 18 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำโดย ดร. สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ร่วมต้อนรับ
S__21438480
วันที่ 16 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 82 คน เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน จำนวน 18 คน โดยมี คุณวัชราภรณ์ บุญธรรม ได้รับคัดเลือกให้เป็น ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำ ปีการศึกษา 2567 ในโอกาสนีมีการเสวนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ดูข่าวสารทั้งหมด
ดูผลงานทั้งหมด

Other Link


ติดตามเราได้ที่

Facebook Pagelike Widget

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

วันนี้. 126 คน
เมื่อวานนี้. 1197 คน
สัปดาห์นี้. 10680 คน
เดือนนี้. 80450 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด. 504941 คน
*เริ่มนับเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566*