No gift 2565-2
previous arrow
next arrow
No gift 2565-2
previous arrow
next arrow


ภาพกิจกรรมสำนักงานเขตฯ

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

21/09/2023 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคนิคจดการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 2
20/09/2023 พิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สหวิทยาเขตศรีตรัง
19/09/2023 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สู่เป้าหมาย “Net zero emissions”
19/09/2023 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน
19/09/2023 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับโลก ประจำปีการศึกษา 2566 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
15/09/2023 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
15/09/2023 ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนา
13/09/2023 ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
12/09/2023 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ AI และนวัตกรรมห้องเรียนกลับด้าน
12/09/2023 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
12/09/2023 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอน ข้าราชการครูฯ (นักจัดการงานทั่วไป)
08/09/2023 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2566
ดูข่าวสารทั้งหมด

สพม.ตรัง กระบี่ channel
อีเมล์ภาครัฐ Obec Mail
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
Moe Safety Center
(คู่มือสำหรับประชาชน)

สารสนเทศเผยแพร่

ดูสำเนารายงานทั้งหมด

ดูประกาศทั้งหมด

     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน                 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ดูงบทั้งหมด

ดูสารทั้งหมด

สารสนเทศโรงเรียน

สาร 267-111-กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
วันที่ 21 กันยายน 2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ความปลอดภัยทางถนน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สาร 266-111-อบรม Active Learning ณ รร กันตังพิทยากร
วันที่ 20 กันยายน 2566 ตัวแทนคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยการสอนแบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนขั้นสูง (Advance Community Innovation Project) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา จัดโดย สหวิทยาเขตศรีตรัง ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร
9
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ พระครู ทีฆเขตตาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งยาว ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักธรรมชั้น ตรี โท เอก และนักธรรมในชมรมจิตอาสาศาสนานำสุขโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ที่ผ่านการสอบธรรมศึกษา ปี ๒๕๖๕โดยนางสาวปราณี วิกิจรัตนพิพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์พร้อมด้วยคณะครูในการกล่าวเปิดพิธีรับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่านักธรรมได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว
8
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ นางรวิวรรณ ยอดสร้อย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ค่ายพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ,โครงการส่งเสริมศักยภาพพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะทางด้านเทคโนโลยี ทักษะทางด้านภาษา เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
7
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขัน ในงานมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษาระดับประเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ชิงโล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-math) และซูโดกุ รายการ TRANG VTEA BOARD GAMES ๒๐๒๓
6
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก(Active Learning) การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนขั้นสูง(Advance Community Innovation Project) บูรณาการแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
5
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์เป็นประธานมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมที่ได้รับรางวัลจากการเเข่งขัน งาน มอ.วิชาการ
OBEC Youth Camp1111
วันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2566 ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ OBEC Youth Camp ครั้งที่ 1 ณ ตรังวิลล่า โรงแรมและสวนน้ำ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
สาร211125557
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ รอบชิงชนะเลิศ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเเห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ดูข่าวสารทั้งหมด
ดูผลงานทั้งหมด


Other Link


สถานที่ตั้ง

เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา
ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991
อีเมล์ : saraban04302@obec.go.th

ติดตามเราได้ที่

Facebook Pagelike Widget

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

วันนี้. 797 คน
เมื่อวานนี้. 727 คน
สัปดาห์นี้. 5165 คน
เดือนนี้. 19304 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด. 176902 คน
*เริ่มนับเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566*

ติดต่อเรา