จับมือไว้ไปด้วยกัน Banner v 2
2
8
เรียดีมีสุข (3)
19
คำคม (7)
2
0001
previous arrow
next arrow
จับมือไว้ไปด้วยกัน Banner v 2
2
8
เรียดีมีสุข (3)
19
คำคม (7)
2
0001
previous arrow
next arrow


ภาพกิจกรรมสำนักงานเขตฯ

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวสารทั้งหมด


สารสนเทศเผยแพร่

ดูสารทั้งหมด

สารสนเทศโรงเรียน

429667065_877618541040755_4001613365567398110_n
โรงเรียนสภาราชินี 2 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 มอบหมายให้นายธีรวิทย์ สีสุข นายอานนท์ คงเฝือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 และนายสิทธิพงศ์ จันผลึก ครูผู้ดูแลโครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการคืนคนดีสู่สังคมในวันที่ 12-13 มีนาคม 2567 เพื่อทำความเข้าใจให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลในการทำกิจกรรมและเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงระเบียบวินัยของโรงเรียน
429671571_877519637717312_2319568856058931918_n
โรงเรียนสภาราชินี 2 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 1/2567 และได้เข้ารับรางวัลรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 2 ดาว ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
429772713_877519567717319_5611035915710538280_n
โรงเรียนสภาราชินี 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 เข้าร่วมพิธีเปิดบ้านวิชาการ ลานคนดี เวทีคนกล้า Open House ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ให้กำลังใจนักเรียน คณะครูหน่วยงานตลอดจนถึงชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
408910273_876688487800427_6198750304539786349_n
โรงเรียนสภาราชินี 2 ติวข้อสอบคณิตศาสตร์ นานาชาติ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ให้โอวาทแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ถึง 4.00 ติวเพื่อเข้าสอบแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการด้านคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติประจำปี 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสภาราชินี 2
307
โรงเรียนสภาราชินี 2 การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสภาราชินี 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ และให้กำลังใจนักเรียนในการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนสภาราชินี 2
308
โรงเรียนสภาราชินี 2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 มอบหมายให้นายธีรวิทย์ สีสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 นำนักเรียนจิตอาสาเข้าร่วมทำความสะอาดป้ายโรงเรียน เพื่อความสะอาดตาและบำรุงให้ป้ายโรงเรียนดูใหม่สะอาดตาตลอดเวลา
306
โรงเรียนสภาราชินี 2 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 มอบหมายให้นายอานนท์ คงเฝือ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสภาราชินี 2 ควบคุม ดูเเล การดำเนินการสอบรอบที่ 1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
305
โรงเรียนสภาราชินี 2 งานชุมนุมลูกเสือราชประชานุเคราะห์ ครั้งที่ 12 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือราชประชานุเคราะห์ ครั้งที่ 12 ภาคใต้ วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ดูข่าวสารทั้งหมด
ดูผลงานทั้งหมด


Other Link


สถานที่ตั้ง

เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา
ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991
อีเมล์ : saraban04302@obec.go.th

ติดตามเราได้ที่

Facebook Pagelike Widget

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

วันนี้. 533 คน
เมื่อวานนี้. 928 คน
สัปดาห์นี้. 7543 คน
เดือนนี้. 20949 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด. 345164 คน
*เริ่มนับเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566*