นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท ผู้ทรงคุณค่าต่อการมัธยมศึกษาไทย ประจำปี 2566 (คณะกรรมการบริหาร) จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)