การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโปรแกรมออนไลน์ “ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec) สำหรับรับลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขอประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมถึงข้าราชการบำนาญ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตามปฏิทินที่กำหนด ดังนี้

>> รอบที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567

>> รอบที่ 2 วันที่ 20 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

>> รอบที่ 3 วันที่ 21 – 30 เมษายน 2567

>> รอบที่ 4 วันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2567

>> รอบที่ 5 วันที่ 21 – 30 สิงหาคม 2567

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://debtclinic.obec.go.th/ หรือ Line Official