ครั้งที่ 3/2566 (โรงแรมสินเกียรติบุรี จังหวัดสตูล)

ครั้งที่ 3/2566 (โรงแรมสินเกียรติบุรี จังหวัดสตูล)