ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถทัวร์ขนาด ๔๔ ที่นั่ง โครงการการพัฒนาองค์การฯ

รายการ เช่ารถทัวร์ขนาด ๔๔ ที่นั่ง โครงการการพัฒนาองค์การและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง