ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานบริเวณริมถนนทางเข้าและติดตั้งป้ายจราจรภายในสำนักงาน

รายการ จ้างปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานบริเวณริมถนนทางเข้าและติดตั้งป้ายจราจรภายในสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง