จังหวัดตรัง

โรงเรียนเว็บไซต์
1. โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์http://www.trsarit.ac.th
2. โรงเรียนคันธพิทยาคารhttp://www.kanta.ac.th
3. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยา ตรังhttp://pcctrg.thaischool1.in.th/mainpage
4. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขhttp://www.srm.ac.th
5. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์https://www.ths.ac.th
6. โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์http://www.pstrang.ac.th
7. โรงเรียนนาโยงวิทยาคมhttp://www.nayongwit.ac.th
8. โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมhttp://www.hrw.ac.th
9. โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์https://www.sites.google.com/a/pps.ac.th/2021/
10. โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์http://www.yantakao.ac.th
11. โรงเรียนวิเชียรมาตุhttp://www.wch.ac.th
12. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2http://www.wch2.ac.th
13. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3https://www.wch3.ac.th/
14. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังhttp://www.spa.ac.th
15. โรงเรียนสภาราชินี 2http://www.sapa2.ac.th
16. โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์https://www.skpc.ac.th
17. โรงเรียนน้ำผุดhttp://www.nampud.ac.th
18. โรงเรียนกันตังพิทยากรhttp://www.kantangpit.ac.th
19. โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษาhttp://www.kantangratsada.ac.th
20. โรงเรียนรัษฎาhttp://ratsada.ac.th
21. โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์http://www.ruangwit.ac.th
22. โรงเรียนสามัคคีศึกษาhttp://www.smk-trang.ac.th
23. โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงhttp://www.hnrb.ac.th
24. โรงเรียนห้วยยอดhttp://www.hy.ac.th
25. โรงเรียนในเตาพิทยาคมhttp://www.naitaopit.ac.th
26. โรงเรียนบางดีวิทยาคมhttp://www.bangdeewittayakhom.ac.th
27. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์http://www.ratsadanu.ac.th
28. โรงเรียนวังวิเศษhttp://www.wangwiset.ac.th

จังหวัดกระบี่

โรงเรียนเว็บไซต์
1. โรงเรียนเขาดินประชานุกูลhttp://www.kdpschool.ac.th
2. โรงเรียนเมืองกระบี่http://www.mschool.ac.th
3. โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงhttp://www.nkpr.ac.th
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่http://www.kbs.ac.th
5. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์http://www.kts.ac.th
6. โรงเรียนคลองพนสฤกษดิ์พิทยาhttps://saritpittaya.thai.ac
7. โรงเรียนคลองหินพทยาคมhttp://www.klonghinpit.net
8. โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมhttp://www.pv.ac.th
9. โรงเรียนพนมเบญจาhttp://www.pbj.ac.th
10. โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศhttp://www.lrus.ac.th
11. โรงเรียนลำทับประชานุคราะห์http://www.lns.ac.th
12. โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์http://www.sinpun.ac.th
13. โรงเรียนหนองทะเลวิทยาhttp://www.nwt.ac.th
14. โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์http://www.ap.ac.th
15. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลhttp://www.ammart.ac.th
16. โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์http://www.pn-school.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 20/03/66