ติดตามช่อง Youtube สพม.ตรัง กระบี่ได้ที่ >>> https://www.youtube.com/channel/UCHE_jKvxjDty7mDa-ro7fiA


Clip-School

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานยุวชนประกันภัย ระดับจังหวัด โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563

ประเภทนักเรียน

ผลงานประเภทเพลง

1.  รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพนมเบญจา

3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา

ผลงานประเภทคลิบสั้น

1.  รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ

2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา

3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  โรงเรียนพนมเบญจา

ประเภทเพลง รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ

ประเภทเพลง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพนมเบญจา

ผลงานประเภทคลิบสั้น รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ


  1. โรงเรียนสามัคคีศึกษา ได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และ รางวัลชมเชยระดับภาค การประกวดบทเพลง โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 โดยสำนักงงาน คปภ.
  2. โรงเรียนสามัคคีศึกษา ได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และ รางวัลชมเชยระดับภาค การประกวดคลิปวีดีโอสั้น โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 โดยสำนักงงาน คปภ.
  3. รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตรัง – กระบี่ #ภาพยนต์สั้นเรื่องรัก การประกวดคลิปวิดีโอสั้นภายใต้กรอบแนวคิดของการส่งเสริมความรักทุกรูปแบบ มีความปรารถนาดี และห่วงใยรู้จักให้กำลังใจกันในวันวาเลนไทน์แห่งความสุข : ครอบครัวปลอดภัย และโรงเรียนปลอดภัย รวมถึงมีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) #SMKFilm

บทเพลง โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 โดยสำนักงงาน คปภ.

การประกวดคลิปวีดีโอสั้น โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 โดยสำนักงงาน คปภ.

ครอบครัวปลอดภัย และโรงเรียนปลอดภัย รวมถึงมีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019