ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และนักการภารโรง