แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

อาคารปฏิบัติงาน ๒ ชั้น
ฺBuddle
อาคารปฏิบัติงาน ๓ ชั้น
แผงผังการใช้พื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง  กระบี่
ที่อยู่ 2 หมู่ 3 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991
อีเมล์ : saraban04302@obec.go.th