ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และนักการภารโรง