ครั้งที่ 4/2565 (อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา)

– ครั้งที่ 4/2565 (ห้องประชุมทิวลิป โรงแรม MBI Resort Danok อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา)