ผอ.สพม.ตรัง กระบี่ เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจโรงเรียนว้งวิเศษ

      ♥ ♥ ♥  วันพฤหัสบดีที่  8  กุมภาพันธ์  2567   นายชัยรณงค์   ช่างเรือ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่   เดินทางมาให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียน
 โรงเรียนวังวิเศษ