วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดมอบหมายให้ นายจิตรตรัย ชูหอยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดมอบหมายให้ นายจิตรตรัย ชูหอยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมและชมการแสดงกันอย่างสนุกสนาน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงกังฟูจากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,การแสดง Cover Dance, การตอบคำถามประวัติความเป็นมา, การแสดงระบำจีน,ละครสั้น เรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ, ขบวนแฟชั่นโชว์ และการแจกอั่งเปาให้แก่นักเรียน เป็นต้น