วันที่ 8 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดการประชุมกรรมการดำเนินการและกรรมการคุมสอบ TGAT/TPAT ประจำปีการศึกษา 2567 โดย ดร.สุมิตร สามห้วย หัวหน้าสนามสอบ เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดการประชุมกรรมการดำเนินการและกรรมการคุมสอบ TGAT/TPAT ประจำปีการศึกษา 2567 โดย ดร.สุมิตร สามห้วย หัวหน้าสนามสอบ เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง