ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญญาภา รอดสวัสดิ์ ม.4/8และนางสาวลักษิกา ศรมณี ม.4/10 ที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อเป็นตัวแทน นักเรียนเข้าร่วมสัมผัสเอกลักษณ์วัฒนธรรมจีน ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญญาภา รอดสวัสดิ์ ม.4/8และนางสาวลักษิกา ศรมณี ม.4/10 ที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อเป็นตัวแทน นักเรียนเข้าร่วมสัมผัสเอกลักษณ์วัฒนธรรมจีน ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2566