ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันต่อเลขคำนวณทางคณิตศาสตร์ รายการ SPC Logic Games 2023: the Champion of Thailand ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันต่อเลขคำนวณทางคณิตศาสตร์ รายการ SPC Logic Games 2023: the Champion of Thailand ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง