ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วม การแข่งขันครอสเวิร์ดเกมกรังปรีด์ชิงแชมป์ประเทศไทย CROSSWORD GAME GRANDPRIX THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 ประจำสนามที่ 4 ในวันที่ 25-26 พ.ย. 66 ณ ศูนย์การค้า Paradise Park กรุงเทพมหานคร รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายวัชรวิทย์ เอ้งฉ้วน (ป้อง) รางวัลชนะเลิศ แชมป์ประเทศไทย ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลสะสมรวม 13,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วม
การแข่งขันครอสเวิร์ดเกมกรังปรีด์ชิงแชมป์ประเทศไทย
CROSSWORD GAME GRANDPRIX THAILAND CHAMPIONSHIP 2023
ประจำสนามที่ 4 ในวันที่ 25-26 พ.ย. 66 ณ ศูนย์การค้า Paradise Park กรุงเทพมหานคร รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรวิทย์ เอ้งฉ้วน (ป้อง) รางวัลชนะเลิศ แชมป์ประเทศไทย
ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลสะสมรวม 13,000 บาท

นายวชิรวิทย์ เอ้งฉ้วน (ปก)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล

รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงสุธาสินี เดิมหลิ่ม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
ได้รับเงินรางวัล