โรงเรียนสภาราชินี 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬาแฮนด์บอล (ตัวแทนจังหวัดตรัง) ในการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 9 ศรีตรังเกมส์ ระหว่างวันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2566