โรงเรียนห้วยยอดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการกีฬาเขตที่ 9

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการกีฬาเขตที่ 9 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล ในการนี้ โรงเรียนห้วยยอดได้ส่งนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 9 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (สนามกีฬาทุ่งแจ้ง)
นักกีฬาตัวแทนจากโรงเรียนห้วยยอด จำนวน 2 คน ได้แก่
เด็กหญิงนิชา เกตุประกอบ ชั้น ม.2/12
เด็กหญิงจิราพัชร สมจิตร ชั้น ม.2/11
โดยมี นางสาวศิริลักษณ์ หวานพร้อมเป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียน