วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง โดยมี สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส