วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน ซึ่งมีคณะลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน ซึ่งมีคณะลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมประกอบพิธี โดย นายสุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางมัตณา พุ่มเล่ง รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี