โรงเรียนสภาราชินี 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 9 “ศรีตรังเกมส์” ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 20 – 30 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดตรัง