โรงเรียนห้วยยอดจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในวันวชิราวุธ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธี และได้จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ อาคารอเนกประสงค์ 48 ปี โรงเรียนห้วยยอด

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในวันวชิราวุธ (ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี) ซึ่งเป็นวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธี และได้จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ อาคารอเนกประสงค์ 48 ปี โรงเรียนห้วยยอด