โรงเรียนสภาราชินี 2 วันที่ 23 พ.ย. 2566 นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ นำคณะลูกเสือ-เนตานารี ร่วมพิธีราชสดุดีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชจักรีวงศ์ พระผู้พระราชกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระองค์ท่าน พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี 2