โรงเรียนสภาราชินี 2 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 นายปฏิภาณ จันสุก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 นักกีฬาฟุตซอลชาย ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” ประเภทกีฬาฟุตซอล การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 คัดเลือกภาค4 “เมืองร้อยเกาะเกมส์” จังหวัดสุราษฎร์ธานี