วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ครบรอบปีที่ 87 ประกอบด้วยการแสดงสัมโมกนียกถา โดยพระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 88 รูป

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ครบรอบปีที่ 87 ประกอบด้วยการแสดงสัมโมกนียกถา โดยพระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 88 รูป พิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายบังคมเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้พระราชทานทุนทรัพย์ก่อตั้งโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง พิธีมอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสกุล ดำรงเกียรติกุล ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้บริจาคทุนการศึกษา