คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุได้รับรางวัลในการแข่งขันโครงงานนานาชาติ International Science and Invention Fair 2023

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุได้รับรางวัลในการแข่งขันโครงงานนานาชาติ International Science and Invention Fair 2023 (ISIF2023)