ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 และผลการประกวดการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับประเทศ ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 7 รางวัล

  • 25-10-66
    25-10-66