ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4-12 พ.ย. 2566 โดยมีประธานเครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าระดับ และรองหัวหน้าระดับ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาเพื่อประชุมในระดับชั้นเรียน

  • 4-11-66_m1
    4-11-66_m14-11-66_m2
    4-11-66_m2