วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ พระครู ทีฆเขตตาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งยาว ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักธรรมชั้น ตรี โท เอก และนักธรรมในชมรมจิตอาสาศาสนานำสุขโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ที่ผ่านการสอบธรรมศึกษา ปี ๒๕๖๕โดยนางสาวปราณี วิกิจรัตนพิพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์พร้อมด้วยคณะครูในการกล่าวเปิดพิธีรับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่านักธรรมได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ พระครู ทีฆเขตตาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งยาว ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักธรรมชั้น ตรี โท เอก และนักธรรมในชมรมจิตอาสาศาสนานำสุขโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ที่ผ่านการสอบธรรมศึกษา ปี ๒๕๖๕โดยนางสาวปราณี วิกิจรัตนพิพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์พร้อมด้วยคณะครูในการกล่าวเปิดพิธีรับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่านักธรรมได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว

  • 9
    9