วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขัน ในงานมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษาระดับประเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ชิงโล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-math) และซูโดกุ รายการ TRANG VTEA BOARD GAMES ๒๐๒๓

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขัน ในงานมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษาระดับประเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ชิงโล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-math) และซูโดกุ รายการ TRANG VTEA BOARD GAMES ๒๐๒๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 7
    7