วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐น. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐น. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี นายสมยศ ตั้งพิตรพิบูลพร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้กล่าวรายงานตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 1-66
    1-66
ติดต่อเรา