ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการสอนวิชาสังคมศึกษา

โรงเรียนคันธพิทยาคารประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการสอนวิชาสังคมศึกษา 15-19 พฤษภาคม 2566

  • B03E1043-C693-484C-B610-26F78021156A
    B03E1043-C693-484C-B610-26F78021156A