พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร ครั้งที่ 4

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 : นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร ครั้งที่ 4 โดยมี นายยงยุทธ  ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นผู้กล่าวรายงาน และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมพิธี ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

                     การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานของ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ในกลุ่มโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องและมีความเป็นมาในการจัดตั้งสถานศึกษาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง