ตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดกระบี่

วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2567 : นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งมอบหมายให้ นายพีรพล  จริงจิตร  นายอุทัย  ก่งเซ่ง และนายสุธีรุจ  อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์การจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนพนมเบญจา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 กระบี่ และโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่

ภาพ : https://drive.google.com/drive/folders/159cDy6Ze3YZ9yA0MTSKnLiBgbfvMRItw?usp=sharing