ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 26 มกราคม 2567 : นายนิสิต  ชายภักตร์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 1/2567  โดยมีคณะอนุกรรมการฯ  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมศรีตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และระบบออนไลน์ (Google Meet)