ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 : นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมาย นายอุทัย ก่งเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2566 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง