รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 : นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3  ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง