ประชุมเตรียมความพร้อมที่พักนักกีฬาการแข่งขันกีฬา “กระบี่เกมส์”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 : นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “กระบี่เกมส์”  โดยมี นายอาคม สุชาติพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมพวงชมพู ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการฝ่ายที่พักนักกีฬาและฝ่ายพิธีการเปิด – ปิด และการแสดงในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 43 “กระบี่เกมส์”  ระหว่างวันที่ 22 – 30 มกราคม 2567 ณ จังหวัดกระบี่  จึงกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ต่อไป