การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.กาญจนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียน รู้การบริหารจัดการโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายพีรพล  จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการบริหารจัดการโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ติดต่อเรา