รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2566