โรงเรียนน้ำผุด รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาจีนและวิชาเอกพลศึกษา รวม 2 อัตรา รายละเอียดดังแนบ