ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ทั้งนี้ สพฐ.กำหนดให้ประกาศผลการแข่งขันในระบบฯ วันที่ 25 มีนาคม 2567 และนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง และระดับเหรียญเงิน จำนวน 112 คน ได้ไปแข่งขันต่อรอบสองระดับประเทศ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567