ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อจัดการเรียนรู้และการสร้างสมาธิและจินตนาการด้วย จินตคณิตสองมือในโรงเรียนโดยสถาบันพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก The Genius Center Thailand

ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อจัดการเรียนรู้และการสร้างสมาธิและจินตนาการด้วย จินตคณิตสองมือในโรงเรียนโดยสถาบันพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก The Genius Center Thailand ในวันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ พีซ ลากูน่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ค่าสมัครคนละ 2,500 บาท