ช่วยเหลือนักเรียนป่วยด้วยโรคร้ายแรงโรงเรียนอนุบาลระแงะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3  เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัว เด็กชายวุฒิชัย จินนะมงคล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  โรงเรียนอนุบาลระแงะป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ต้องเดินทางไปเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาตันหยงมัส  บัญชีบัญชี เงินอุดหนุนภูมิทายาทเพื่อเด็กชายวุฒิชัย จินนะมงคล  เลขที่ 9060830793