กิจกรรมวันสากลของผู้หญิงและเด็กหญิงด้านวิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสากลของผู้หญิงและเด็กหญิงด้านวิทยาศาสตร์ “Closing the gender gap in science : Accelerating Action” ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และทางระบบออนไลน์