ประชาสัมพันธ์ “โครงการเครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริปี 2567”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการเครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี2567” เพื่อเชิญชวนส่งกลุ่มเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.utokapat.org