ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ครั้งที่ 2/2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ครั้งที่ 2/2566 ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566

#จำนวน 55 ราย