การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายปกติ) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

แจ้งการย้ายภายในเขต

 

แจ้งการย้ายต่างเขต

 

แบบคำร้องขอย้ายฯ